Kosár

 x 

A kosár üres

Adatvédelem

Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja, bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a jelen elektronikus értékesítési felületet vásárlás céljából használó ügyfelünk az oldal használatával és adatai megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét, egyéb számlázási adatait, szállítási cím, fizetés módja, bankszámla szám, társaságunk, a MEDIPROSPER Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a megadott adatok kezelője az értékesítési tevékenységéhez (áruküldés; ajánlatok küldése; piackutatás; közvetlen üzletszerzés: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével történő közlése;) kapcsolódóan kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Kérjük, amennyiben bármely, Ön által megadott adatban az adat megadását követően változás áll be, úgy arról szíveskedjék tájékoztatni társaságunkat. Ennek érdekében valamennyi megrendelésekor gondosan ellenőrizze a megrendelés adatai közt az Ön személyes adatait is, és szükség esetén a megrendelését megelőzően javítsa, helyesbítse, egészítse ki azokat.
Tájékoztatjuk, hogy megadott adatait az adatok megadásától számított 5 évig kezeljük a fenti módon.
Tájékoztatjuk, hogy tevékenységünk során annak érdekében, hogy Ön mihamarabb kézhez vehesse a megrendelt árut sértetlenül, s azt használhassa, az alábbi társaságokkal működünk együtt az áruk továbbítása, fuvarozása körében:

Logisztikai partnerünk:

 • GLS – futárszolgálat
  • General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft.
  • 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  • Tel.: +36-29/886-660 Fax: +36-29/886-671
  • www.gls-hungary.com
  • A GLS-Hungary Kft adatvédelmi szabályzata: http://www.gls-hungary.com/
 • Magyar Posta Zrt.
  • 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Saját futárszolgálat (Gyógytündér futárszolgálat)
  • MEDIPROSPER Kft.
  • 2170 Aszód, Hunyadi út 61.
  • Tel.:+36-28-437-306 Fax:+36-28-437-305
  • Mobil tel.:+36-70-311-799

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön társaságunktól megrendel valamely terméket, s azt nem személyesen veszi át társaságunk székhelyén, úgy az áru továbbítása és pontos kézbesítése érdekében az Ön által megadott adatokat azon fent írt továbbító szolgáltató részére adjuk át, mely a megrendelt árut –figyelemmel az Ön megrendelésében foglaltakra – az Ön részére eljuttatja. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatok fenti módon történő átadása kizárólag a társaságunk által végzett adatkezelés körében történik változatlan céllal, mely cél, hogy Ön a megrendelt árut az Ön által jelzett címen átvehesse. Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésnek leküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fenti módon adatait a továbbító szolgáltató részére átadjuk a fenti adatkezelési cél érdekében.
Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja azt, hogy adatait társaságunk a fent megjelölt továbbító szolgáltató részére átadja, úgy ezt a körülményt írásban jelezze részünkre az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy e körben telefonos vagy szóbeli jelzése nem elegendő, de akár faxon, email- ben vagy postai úton, esetleg személyesen átadott levelében az adattovábbítást megtilthatja.
Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, úgy az elektronikus levelezési címen vagy postai úton a címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását.
Az adatkezelés kapcsán a jogorvoslat lehetősége körében az alábbiakról tájékoztatjuk:
Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelést társaságunk megszünteti. Az adatkezelés megszüntetéséről Önt a kérelme társaságunkhoz történő beérkezésétől számított 15 napon belül írásban (postai úton vagy ha Ön megadta elektronikus elérhetőségét, úgy elektronikus levél útján) értesítjük.
Amennyiben Ön intézkedésünkkel nem ért egyet vagy írásban Önt a fentiek szerinti határidőn belül nem értesítjük az adatkezelés megszüntetéséről, úgy Ön a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy adatkezeléssel összefüggésben társaságunk tevékenysége az Ön jogait megsértette, úgy szintén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A peres eljárás során a törvényszék jár el. Önnek lehetősége van arra, hogy a pert az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indítsa meg.
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy megrendelésének elküldésével Ön nyilatkozik arról, hogy a fenti tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat megértette, azzal egyetért.

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper kft.) Internet Áruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs ( internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a Gyógytündér Gyógyszertár Internetes Áruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A Gyógytündér Gyógyszertár Internetes Áruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper kft.) nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

Ennek megfelelően a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper kft.) nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) egyeztetünk Önnel.

Regisztrált felhasználónk rendeléskor megbízza a Gyógytündér Gyógyszertárat (Mediprosper kft.-t), hogy helyette a rendszerben általa megjelölt termékeket szerezze be, szállítsa számára házhoz a megbízáskor megadott címre. A rendelés teljesítése érdekében a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper Kft.) a megbízó érdekében, de a saját nevében megrendeli a terméket és azt a megbízó részére kiszállíttatja/kiszállítja. Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper Kft.) ezen megbízás teljesítésekor szállítmányozóként szerepel.

Webáruházunkban minden 14. évét betöltött személy szabadon rendelhet vény nélkül kapható gyógyszereket, tápszereket, kötszereket, homeopátiás készítményeket, kozmetikumokat, étrend-kiegészítőket.

A rendelés teljesítésekor a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper Kft.) fokozottan ügyel a gyógyszerkiadás szabályainak betartására, különös képpen a 44/2004 sz. ESZCSM rendelet és a 98/2006 sz. törvény előírásaira.
A Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper Kft.) internetes webáruházában csak tizennegyedik életévét betöltött egyén regisztrálhat, rendelhet.

A rendszerben közölt árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon szereplő ártól, a Gyógytündér Gyógyszertár (Mediprosper Kft.) a megrendelőt erről elektronikus levélben (email) értesíti. A megrendelő amennyiben az új árat nem fogadja el, díjmentesen visszamondhatja megrendelését.
A megjelenített termékfotók nem minden esetben azonosak a szállított termékkel, a képek nem azonosítják egyértelműen a terméket, de utalnak rá.
Megrendelő az internetes lapon megrendelt és házhoz szállított termékeket köteles átvenni és azt kifizetni a vásárlás során vele közölt díjszabás alapján.

Egyéb rendelkezések

Egyebekben a felek közötti kötelezettségek és jogok tekintetében a Ptk. és a 17/1999. Korm. r. szabályai az irányadók.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, nem jelentenek konkrét terápiás javaslatot és nem helyettesítik szakember felkeresését. A kockázatokról és a mellékhatásokról kérjük, olvassa el a betegtájékoztatót, kérdezze meg kezelőorvosát, vagy patikánkban gyógyszerészét!

A Gyógytündér gyógyszertár (Mediprosper kft). fenntartja magának a jogot, hogy a házhoz szállítást indoklás nélkül visszautasítsa.

A Gyógytündér gyógyszertár (Mediprosper kft) a felhasználási feltételeket bármikor megváltoztathatja.

Kedves látogatónk! A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.

Bővebben

Elfogadom

Weboldalunkon olyan szöveg fájlokat, vagyis cookie - fájlokat használunk, melyek a felhasználók számítógépén kerülnek eltárolásra, weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak. Ide tartoznak különösen a földrajzi hely adatai, melyek a felhasználónál kerülnek elmentésre és egy ideiglenes hardver szintű besorolást tesznek lehetővé. A használat befejezése után a személyes adatok törlésre kerülnek, amennyiben azok a szolgáltatás nyújtásához már nem szükségesek. Az Ön személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatokat harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat).

Az Önről tárolt személyes adatokról jogában áll bármikor felvilágosítást kérni és korábbi esetleges beleegyezését a tároláshoz és feldolgozáshoz visszavonni az alábbi elérhetőségeinken:

 

Mediprosper Kft.

Kapcsolat 2173 Kartal, Baross utca 83.
Telefon +36 28 | 437 306
iphone +36 70 | 311 7990
email info@gyogytunder.hu

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
(A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti.